Meni
Your Cart

Splošni pogoji

1. Splošni pogoji uporabe spletne strani GRŠKE DOBROTE

Splošni pogoji spletne trgovine GRŠKE DOBROTE so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

S spletno trgovino GRŠKE DOBROTE (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja samostojni podjetnik Matej Pogačar, VIP TREND s.p. Kolodvorska ulica 20a, matična številka: 7220197000,  davčna številka: SI238046822,  telefonska številka: 070 433 733, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine GRŠKE DOBROTE, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Obvezujemo se, da poslovanje spletne trgovine poteka v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporaba spletnih strani GRŠKE DOBROTE je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S svojim pritiskom na gumb »NAPREJ NA ZAKLJUČEK NAKUPA« ob nakupu v spletni trgovini GRŠKE DOBROTE izrecno soglašate z njeno vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Matej Pogačar, VIP TREND s.p. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Za vse vrste naročil izdelkov (preko spleta, preko e-pošte, telefona ali ustno v trgovini), za katere želite dostavo, veljajo splošni pogoji in cene dostave naše spletne trgovine www.grskedobrote.si.


2. Opredelitev pojmov

 • uporabnik ste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
 • kupec je tisti uporabnik spletne strani, ki so odloči za nakup katerega koli izdelka (artikla);
 • ponudnik je Matej Pogačar, VIP TREND s.p. Kolodvorska ulica 20a, 9220 Lendava
 • spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik ter nakupu s strani uporabnikov.

 

3. Uporaba


Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste:
 

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Vsebine, objavljene na spletni strani www.grskedobrote.si so last samostojnega podjetnika Matej Pogačar, VIP TREND s.p. in se lahko uporabljajo le v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je kopiranje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali kakršenkoli drug način distribuiranja katerihkoli podatkov, ki so del spletnega mesta www.grskedobrote.si, razen v primeru danega pisnega dovoljenja s strani Matej Pogačar, VIP TREND s.p.


5. Varovanje in zaščita

Matej Pogačar, VIP TREND s.p. se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je Matej Pogačar, VIP TREND s.p. zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.  Uporabnik prevzema vso odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih informacij. Osebni podatki, ki jih je uporabnik oddal na spletnih straneh GRŠKE DOBROTE so shranjeni v posebni bazi podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci ter za občasno pošiljanje informativnega gradiva.  Osebne in kontaktne informacije ne bomo uporabili v nobene druge namene in ne bomo jih razkrivali tretjim osebam. Vaše podatke iz baze podatkov lahko v vsakem trenutku na vašo zahtevo trajno odstranimo.

Nakupovanje in posredovanje osebnih podatkov je dovoljeno samo pravno in poslovno sposobnim osebam, starejšim od 16. leta, ostale osebe morajo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.


6. Varnost strežnikov

Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom. Storitev nam zagotavlja podjetje Multimedija Studio d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor.  GRŠKE DOBROTE zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo. Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in uporabniku vrne podatke v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.


7. Povezave na druge spletne strani 

Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih GRŠKE DOBROTE ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. GRSKE DOBROTE ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani. 


8. Izključitev jamstva 

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »takšne kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen. 


9. Izključitev odgovornosti 

V nobenem primeru Matej Pogačar, VIP TREND s.p. oziroma njegovi zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.
 

10. Spremembe določil

GRŠKE DOBROTE si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna. 


11. Dostopnost informacij 

Matej Pogačar, VIP TREND s.p. oziroma se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
 

 1. podatke o podjetju Matej Pogačar, VIP TREND s.p. oziroma (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon). Naveden je naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte. Navedena je tudi firma in sedež podjetja na katerega lahko potrošnik naslovi svoji pritožbo.
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami in garancijami) ter morebiten rok veljavnosti tega podatka,
 4. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 5. plačilne pogoje,
 6. cene, ki so jasno in nedvoumno določene in razvidno je prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve,
 7. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostav ali pošiljanja ali opozorilo, da takšni strški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 8. časovno veljavnost ponudbe - naša ponudba je dnevna in si pridržujmo pravico do dnevne sprembe cen,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.čl. ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.čl. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake,
 11. možnost in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je ta informacija na voljo,
 12. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
 13. možnosti izvensodnega reševanja sporov,
 14. podatke o vpisu v register,
 15. podatke o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in s tem povezanih predpisanih podatkov.


Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

 

12. Naročanje

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Matej Pogačar, VIP TREND s.p. oziroma. in kupcem je v spletni trgovini GRŠKE DOBROTE sklenjena v trenutku, ko GRŠKE DOBROTE kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: GRŠKE DOBROTE potrjuje sprejem vašega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za GRŠKE DOBROTE kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku GRŠKE DOBROTE. 


13. Postopek nakupa 

Nakupovalna košarica se v spletni trgovini GRŠKE DOBROTE obnaša zelo podobno kot v klasični trgovini. V košarico torej lahko kupec spravljaja artikle, ki se mu zdijo zanimivi in vredni nakupa, pred nakupom pa jih lahko iz košarice odstrani.

Vrednost košarice se sproti sešteva, v košarici lahko kupec tudi spreminja količino izbranih artiklov. 

Postopek nakupa:

1. Če kupec želi izdelek kupiti, izbere izdelek in ob njem klikne na »V KOŠARICO«.  Izdelek bo dodan v nakupovalno košarico.

2. Ko bo kupec izdelek dodal v nakupovalno košarico, se bo zgoraj na strani prikazal zeleni zavihek, kjer je seznam vseh trenutno naročenih izdelkov. Z nakupovanjem ostalih izdelkov lahko kupec nemoteno nadaljuje in dodaja izdelke iz spletne trgovine v košarico. 

3. Ko kupec želi nadaljevati nakup ali spremeniti količine izdelkov, v zeleni košarici, ki se prikazuje desno zgoraj, klikne na povezavo »PREGLEJ« in nato »NA BLAGAJNO«.

4. Kupec pregleda izdelke v svoji nakupovalni košarici, ki jih želi kupiti. Če želi katerega koli odstraniti, klikne na križec v ustrezni vrstici izdelka. Če želi spremeniti naročeno količino izdelka, vpiše želeno količino ali klikne puščici za dodajanje in odvzemanje količin. V tem koraku naročila lahko tudi vpiše številko darilnega bona ali promocijsko kodo. Nato kupec prebere pogoje poslovanja in odkljuka, v kolikor z njimi soglaša in želi nadaljevati naročilo. Za nadaljevanje nakupa klikne na povzavo »NAPREJ NA PLAČILO IN DOSTAVA«.

5. V drugem koraku vnese svoje osebne podatke, izbere način dostave in način plačila ter dopiše morebitne opombe. Z vpisom in oddajo osebnih podatkov na tej strani se strinja s prejemanjem GRŠKE DOBROTE zdravih e-novičk. Od e-novic se lahko kasneje kadarkoli odjavi. Za nadaljevanje nakupa klikne na povezavo »NAPREJ NA PREDOGLED NAROČILA« 

6. V tretjem koraku naročila še enkrat pregleda naročilo. Za nadaljevanje nakupa klikne na povezavo »NAPREJ NA ZAKLJUČEK NAKUPA«

Njegovo naročilo je oddano.

Kupec bo prejel e-sporočilo, ki bo potrdilo njegovo naročilo. Potrudili se bomo, da bo čim prej prejel naročene izdelke. Če ima kupec kakršno koli vprašanje v zvezi z naročilom, nas lahko pokliče na telefonsko številko 070 433 733.

V primeru nezmožnosti dobave naročenega izdelka (v predvidenem času),  bomo kupca o predvidenem roku dobave pisno ali ustno obvestili.


14. Postopek obveščanja o nakupu

1. Naročilo prejeto 

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto.

Prek elektronske pošte GRŠKE DOBROTE kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči GRŠKE DOBROTE, ki bo artikel odstranila iz naročila in vrnila kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavila ali pa celotno naročilo stornirala.

V primeru nedobavljivosti naročenih izdelkov, GRŠKE DOBROTE po prejemu naročila o tem obvesti kupca. GRŠKE DOBROTE ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih GRŠKE DOBROTE nima na zalogi v lastnem skladišču.

2. Naročilo realizirano


GRŠKE DOBROTE v najkrajšm možnem času blago zapakira in odpošlje. V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, je to možno le do trenutka odpošiljanja blaga. Svojo namero mora kupec prodajalcu nemudoma sporočiti na telefonsko številko 070 433 733 ali po e-mailu na naslov info@grskedobrote.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi, vendar mu prodajalec sme zaračunati stroške dostave in vračila blaga po ceniku Pošte Slovenije, GLS oz. drugega pogodbenega izvajalca za dostavo paketov, ali več, če so dejansko nastali višji stroški. 


15. Izdaja računa

GRŠKE DOBROTE ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun. Na računu so razčlenjene cene in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so ti enaki kot v naročilu, GRŠKE DOBROTE niso dolžne upoštevati.


16. Cene

Vse cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost. Podjetje Matej Pogačar, VIP TREND s.p. je zavezanec za plačilo DDV. Kljub rednemu ažuriranju podatkov se lahko pripeti, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bomo kupcu omogočili odstop od nakupa ali mu ponudili kakšno drugo rešitev, ki mu bo odgovarjala. V ceno izdelka dostava ni všteta. Pri tem mora kupec upoštevati pogoje o dostavi, ki omogočajo tudi brezplačno dostavo.


17. Nakup za pravne osebe 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da kupec v naročilu navede podatke o podjetju in podatek o obveznosti za obračun DDV. 

Če kupec želi račun na podjetje, zanj veljajo predhodno individualno dogovorjeni pogoji poslovanja. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v roku 14 dni od prevzema blaga brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

18. Pravica potrošnika (kupca) do odstopa od pogodbe 

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.

Odstop od pogodbe lahko potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@grskedobrote.si.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne ali po pošti na naslov prodajalca Matej Pogačar, VIP TREND s.p., Kolodvorska ulica 20a, 9220 Lendava ali ga osebno prinese na isti naslov. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se ne šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

V primeru, ko kupec poškoduje ali spremeni originalno embalažo izdelka, ga lahko terjamo za odškodnino. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V tem primeru lahko kupca terjamo za odškodnino. 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od teže in vrednosti pošiljke. 

Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe (nakupa). V primeru, da bodo izdelki prispeli poškodovani zaradi neustrezno zaščitene pošiljke, lahko kupca terjamo za odškodnino. Za pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. 

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in podjetje Matej Pogačar, VIP TREND s.p., zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne. 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


19. Garancija 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. 

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira GRŠKE DOBROTE, ki bo zagotovila ažurno informacijo.
 

Za hitro in učinkovito reševanje garancijskih zahtevkov nas naj kupec pisno obvesti na info@grskedobrote.si ali 070 433 733 o nastali škodi in zagotovi slike, opis ter druge podobne informacije, če je to potrebno. 

Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu.


20. Stvarna napaka 

Za stvarno napako gre kadar:
 

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se ugotavlja s preverjanjem z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla.

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku enega meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. Omenjene pravice potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena zakona ZVPot.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. 

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. 


21. Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem izdelka. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na njegovem naslovu. Prodajalec hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (3 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost izdelka neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.


22. Komunikacija

GRŠKE DOBROTE bodo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila GRŠKIH DOBROT bodo vsebovala naslednje sestavine:
 

 • pošiljatelj GRŠKE DOBORTE bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne,
 • prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bodo GRŠKE DOBROTE izrecno spoštovala.


23. Omejitev odgovornosti 

GRŠKE DOBROTE se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da GRŠKE DOBROTE ne uspejo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bodo GRŠKE DOBROTE kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

GRŠKE DOBROTE ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih GRŠKE DOBROTE v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Dopuščamo možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega, zvočnega in tekstovnega materiala na spletni strani. V tem primeru se za nastale napake opravičujemo. 

Nobeno besedilo na spletni strani www.grskedobrote.si ni nadomestilo za zdravniško diagnosticiranje oz. zdravljenje. Ničesar ne predpisujemo ali priporočamo in zato ne prevzemamo nobene odgovornosti. To so le informacije o možnih oblikah samopomoči. Če boste ravnali po njih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom, sami prevzemate odgovornost za svoje zdravje, kar je sicer vaša ustavna pravica.

Nobeden od izdelkov ni namenjen zdravljenju ali diagnosticiranju. Nobenega zdravljenja ne smete opustiti ali spremeniti brez posveta z zdravnikom. Pred sočasnim jemanjem več različnih vitaminskih, mineralnih in drugih izdelkov se posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom. Priporočenih odmerkov na embalaži ne smete prekoračiti brez posveta z zdravnikom. Nosečnice, doječe matere in otroci do 14. leta se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu. Iz tehničnih ali drugih razlogov so občasno možne določene omejitve v dostopu.


24. Pritožbe in spori

GRŠKE DOBROTE spoštujejo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. GRŠKE DOBROTE se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže telefonsko na 070 433 733 ali po elektronski pošti na info@grskedobrote.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je pristojno stvarno sodišče sedeža prodajalca.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Matej Pogačar, VIP TREND s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Matej Pogačar, VIP TREND s.p. ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

25. Vračilo izdelkov

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:

 • Ko vračate artikle prodajalcu GRŠKE DOBROTE, morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
 • Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je Matej Pogačar, VIP TREND s.p., Kolodvorska ulica 20a, 9220 Lendava
 • Obvezno artikle ustrezno pripravite za transport (ustrezno varno embalažo).
 • Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
 • Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam je naveden na priloženem garancijskem listu.

Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na račun podjetja Matej Pogačar, VIP TREND s.p.


26. Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)

V primeru, da je kupec prejel poškodovano pošiljko, mora v skladu z navodili Pošte Slovenije ravnati tako:

 

Na svoji Pošti mora nemudoma predložiti pošiljko na vpogled, vključno z zunanjo in notranjo ovojnino ter samo vsebino (izjemno pomembno je, da se pošiljka pusti v takšnem stanju, kot jo je prejel) in zahtevati sestavo zapisnika. Kupec lahko tudi obvesti Pošto, da je prejel poškodovano pošiljko in nekdo s Pošte se bo oglasil pri njemu ter naredil Zapisnik o poškodovani pošiljki. V primeru, da s poškodovano pošiljko kupec ne bo ravnal v skladu z navodili Pošte Slovenije, njegove reklamacije žal ne bomo upoštevali.

 

Po sestavi zapisnika o poškodovani pošiljki pri pogodbenem dostavljalcu, kupec kontaktira podjetje Matej Pogačar, VIP TREND s.p., na info@grskedobrote.si ali 070 433 733.

Kupcu prodajalec po uspešno rešeni reklamaciji vrne kupnino ali mu pošlje nov izdelek.
 

27. Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. 

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.
 

Pogoji veljajo od 01. Septembra 2022